Leta i bloggen

21 februari 2013

Apropå Förbifartens kostnader... Trängselskatter...utredning föreslår 100% upp plus skatt på Essingeleden

Kaos i trafiken. Stockholm växer.
Ny utredning förslår fördubblad trängselskatt samt skatt på Essingeleden, den enda kvarvarande leden genom Stockholm.

Läser i "Mitti Stockholm" (red. Karl Martinsson) som nu har tagit fram fakta med och bakom trängselskatten.
Där läser man att år 2007 gjordes den s.k "Stockholmsöverenskommelsen" mellan politiker på stads-, läns- och riksplanet om infrasturkturen i Stockholm,  att "intäkterna från trängselskatten ska gå till byggandet av Förbifarten (klar 2025, dvs om 13 år) och att ingen skatt ska läggas på Essingeleden innan dess".

På 6 år har bilisterna bidragit med 4 miljarder kronor. 13 år till torde ge kalkylen 9 miljarder till, dvs 13 miljarder. Allt till Förbifarten. (Obs! Kostnaden för projektet är beräknad till 27,6 miljarder kronor i 2009 års prisnivå).
För att bekosta hela Förbifarten krävs 20 års intäkter till. Prognosen som Trafikverket tagit fram säger dock att Förbifarten beräknas vara "full" om 10-15 år efter den tagits i drift, dvs då finns köerna både i Förbifartens tunnlar och på Essingeleden.

Innan dess ser vi alltså inga pengar till upprustning av kollektivtrafiken, inga nya bussar, tåg, spårvagnar, cykelbanor från våra trängselskatteinbetalningar. Vi får kollektivträngas i fulla, skitiga, trasiga, illaluktande kollektivtransportmedel tills dess.
Om vi inte föredrar att åka egen ren fin bil förstås och kosta skjortan.

Avgiften förordas alltså höjas med 100% (till 20-80kr per passage) och även på Essingeleden i förtid. Fram och tillbaka till jobbet, 160 kr per dag, 35.000 per år.... 1-2 skattade månadslöner...

(C) vill ha det så, (M) vill hålla överenskommelsen, vad övriga i Alliansen vill framgår inte.
Fast Sten Nordin (M) tvekar dock, då ny tunnelbanesatsning diskuteras med staten.
Där finansieringen kan komma att läggas på kommunen, som genast kan tänka sig skyffla över kostnaden för tunnelbana på bilisterna.

Ett förslag:

Det skulle vara bättre att lägga all finansiering på att rusta upp kollektivtrafiken i stället:
  • Fler och bättre pendeltåg. Fler nya hela och rena bussar.
  • Gärna tunnelbana/spårväg där det går.
  • Bättre och bredare cykelbanor samt cykelparkeringar.
  • För de som bor längre ut från Stockholm (på landet) infartsparkeringar vid närmaste kollektivtrafikpunkt
Det vill säga sånt som gör det mer attraktivt för alla (även invanda bilister !!) att självmant välja kollektivåkande, inte av kostnadsskäl utan av andra skäl: bekvämt, snabbt, miljöpositivt osv..

Tänk om och tänk rätt! Vem börjar?