Leta i bloggen

28 januari 2007

Mord av psyk-sjuk ...igen.!

DN ledare 27 januari 2007: Mordet på en pojke i Norrahammar i torsdags har fått debatten om psykiatrivården att ta ny fart. Men det är inte främst lagstiftningen, utan praxis som måste förbättras.

Min åsikt: >>>>OK, läser man ledarens fortsättning, så verkar åsikterna peka i en och samma riktning: att en förändring är nödvändig.

Men DETTA ÄR INGEN NYHET!! utan ett FAKTUM som har ältats i flera år.
Plus att man i valrörelsen gått ut med detta i sitt program.
Folkpartiet har ett redan taget åtgärdsprogram som beskriver detta, se Utdraget nedan.

Frågan är -- varför tar ingen inom Alliansen tag i detta omgående? Varför vänta? Och varför måste vi problemantisera och utreda ÄNNU ETT VARV?

Jag har själv fört fram (fp) program i valrörelsen, men måste säga att jag känner mig LURAD och dessutom har jag säkert LURAT ANDRA VÄLJARE genom att jag trott på (fp):s vallöften.

Jag kan inte fatta den HANDLINGSFÖRLAMNING som tycks gälla. (fp) har lovat EN MILJARD till psykatrin. Visa nu att ni menade detta!!!

------------------------------------------------------------------------------------
Utdrag ur DN 27 januari 2007:
Mordet på en pojke i Norrahammar i torsdags har fått debatten om psykiatrivården att ta ny fart. Men det är inte främst lagstiftningen, utan praxis som måste förbättras.

Mordet på en åttaårig pojke i Norrahammar söder om Jönköping i torsdags har chockat Sverige. .... Ännu en gång riktas misstankarna mot en psykiskt störd person.

I går häktades den 27-årige man som misstänks ligga bakom dådet. Mannen har tidigare dömts till rättspsykiatrisk vård .... I november förra året frigavs han från den psykiatriska kliniken vid länssjukhuset i Jönköping, där han hade vårdats i knappt två och ett halvt år.

De ansvariga läkarna har hittills valt att försvara beslutet att skriva ut mannen.

"Då var han inte farlig. I dag hade jag naturligtvis gjort en annan bedömning," förklarade chefsöverläkaren Freddy Johannsen i Expressen i går.
Andra experter är starkt kritiska, och nu granskar Socialstyrelsen beslutet.

Efter den tragiska händelsen i torsdags är det lätt att dra paralleller till andra våldsdåd som under de senaste åren har drabbat barn i Sverige. Nu ropar många efter reformer av den rättspsykiatriska vården.

Psykiatrisamordnaren Anders Milton vill se en nollvision inom psykiatrin. Han anser bland annat att rättspsykiatrin borde ta ansvar för vården även för utskrivna personer, eftersom den allmänna psykiatrin har sämre kunskaper om de enskilda patienterna.

Regeringen efterfrågar också en bättre övergång mellan den slutna och den öppna vården. Enligt justitieminister Beatrice Ask planerar nu regeringen bland annat att lägga fram ett lagförslag om villkorlig utskrivning från den rättspsykiatriska vården.

"Man bör titta på förbehåll, att en patient till exempel måste sköta en viss medicinering", sade hon i Svenska Dagbladet i januari.

Och i Ekot i går efterlyste Martin Grann, docent i rättspsykiatri, "fler servicehusliknande eller halvvägshusliknande former av behandlingshem där det finns personal och en viss grad av kontroll".
Självklart är det bra om rättspsykiatrin följer upp patienterna som skrivs ut, så att de inte hamnar i ett ingenmansland.

Men möjligheterna till en mjuk övergång mellan olika vårdformer finns redan, enligt Göran Fransson, överläkare vid rättspsykiat-riska regionvårdskliniken i Sundsvall. Där har man länge arbetat med att låta patienter med kroniska sjukdomar gå på långa permissioner. Patienterna skrivs inte ut - men med rätt behandling kan de klara av ett liv i relativ frihet, utanför kliniken.

Kanske är det inte främst en striktare lagstiftning som behövs, utan en förändrad praxis på de rättspsykiatriska klinikerna. Socialstyrelsen, som har tillsynsansvar för den rättspsykiatriska vården, borde utöva en striktare kontroll av läkarnas riskbedömningar.

Göran Franssons förslag är att Socialstyrelsen borde granska samtliga fall där personer som skrivits ut från rättspsykiatriska kliniker återfaller i våldsamt beteende. Det skulle sätta ökad press på de ansvariga läkarna att göra grundliga riskbedömningar av samtliga patienter.

En nollvision låter frestande - men det leder tankarna fel. Helt säkert kommer ett samhälle aldrig att bli. Det kommer alltid att finnas gränsfall inom den rättspsykiatriska vården. Det finns ingen försäkring mot vansinnesdåd, ingen garanti för att det fruktansvärda som hände i torsdags inte kommer att ske igen.

Men striktare rutiner inom den rättspsykiatriska vården skulle kunna vara ett steg i rätt riktning, både för patienterna och för samhället.--------------------------------------------------------------------------------
Utdrag ur (fp) program:
--Dags för en nystart --- Psykiatri

Det är dags att erkänna att psykiatrireformen delvis gick fel.

Nedläggningen av fem sjättedelar av sjukvårdsplatserna, i kombination med otillräckliga kommunala satsningar, konflikter om vårdmetoder och blåögdhet om behovet av tvångsinslag har skapat en svår situation.
Sjuka som borde få vård ska inte avvisas.

300-400 psykiskt sjuka som finns ute i samhället bedöms av Socialstyrelsen som potentiellt farliga för sig själva och andra.
Hemlösa är ofta psykiskt sjuka människor som förtjänar ett värdigare liv.

Folkpartiet vill:
• Satsa en miljard om året i statliga medel för att reformera psykiatrin.
Öka antalet platser i sluten vård, gruppboenden och andra boendeformer med stödinsatser. Ingen ska avvisas från psykiatrin på grund av platsbrist.
• Införa en möjlighet till tvång i öppenvården. Patienter som kan bli farliga ska kunna flyttas till sluten tvångsvård om de inte följer vissa behandlingsregler.
• Använd vetenskapliga behandlingsmetoder.
• Prioritera barnen. Väntetid på bedömning och behandling ska vara högst en månad i barn- och ungdomspsykiatrin, och det måste finnas slutenvårdsplatser.

Läs gärna mer om folkpartiets politik i rapporten "En ny start för svensk psykiatri."
-------------------------------------------------------------------------------