Leta i bloggen

26 oktober 2006

Försäkringskassan och läkarsidan måste sätta sig ner och prata klarspråk...!

DN Debatt skriver 24 okt 2006 om att "Försäkringskassan kan inte lita på läkarnas bedömning" (Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg och Edward Palmer, professor i socialförsäkringsekonomi vid Uppsala Universitet).

LinkEnligt en ny forskningsrapport (SKA) från Försäkringskassan anser 80 procent av dess handläggare att det ibland eller alltid är svårt att avgöra om läkaren har bedömt rätt.

--Läkarna ställer diagnos på basis av patientens symtom för att bedöma behandlingen samt försöker bedöma individens arbetsförmåga.

--Med läkarens intyg som främsta informationskälla beslutar Försäkringskassan om individens rätt till sjukpenning. Försäkringskassan ska kunna förlita sig på läkarnas bedömning i sitt beslut om rätten till sjukpenning.

--Merparten av Försäkringskassans handläggare anser dock att det är svårt att avgöra om läkaren har bedömt rätt. Man ifrågasätter läkarens kompetens på området.

--Å andra sidan anser läkare att "man" inte kan lita på att Försäkringskassan gör rätt bedömning av individens rätt till sjukpenning.

Vi kan alltså konstatera att ingen del i kedjan känner sig säker på den information som ska ligga till grund för bedömningen.

Övergripande slutsatser som läggs fram är:
--Informationskedjan arbetsgivare-läkare-försäkringsgivare har svagheter i varje länk. Samspelet fungerar inte bra.
--Svagheterna fylls ut av den försäkrades attityder, som sålunda spelar en stor roll för utfallet av försäkringen.
--Attityderna är dessutom olika beroende på var i landet patienten bor.

Förtroendet verkar vara kört i botten för båda sidor, både Försäkringskassan och sjukvården. Godtycke verkar råda, och de som blir lidande är den som behöver stöd och vård.

Jag tycker hela detta resonmang uppmanar till att de parter som är inbegripna i detta spel genast sätter sig ner och diskuterar fram en lösning på problemet.

Att problematisera om företeelsen leder ju ingenstans! Ta fram en lösning istället. Och det omedelbart.