Leta i bloggen

01 september 2013

UN -- a toothless tiger with no claws

30 augusti 2013

English version:
One year ago former UN secretary Kofi Annan resigned due to poor backing from the UN Security Council. (--See my blog posts below).

One year of impotence has passed. And the Syrian people is suffering.
Millions of people have left their homes, 100,000s of people have fleed, 1000s have been killed, now recently with chemical weapons.
 
And what is happening in the UN? Still the major states are pressing their veto right buttons. And nothing happens.
Are there really any reason at all to keep the UN, an organization that has lost their sting and have nothing to add. UN sends observers, well, what the heck. We are all observers by the international press and the social networks that in minutes can present images of the misery and killings.

Remove the UNITED NATIONS! Or alternatively take on the responsibility.
Everyone ducks, also Sweden Foreign Office.
Once again I ask the question: can the world accept this nonsense and lack of action? 
What politicians in any country want to take shame in the history books of the future having done nothing?


För 1 år sedan avgick dåvarande FN chefen Kofi Annan pga av dålig uppbackning från FNs säkerhetsråd. Se mitt blogginlägg från då nedan. Ett år av maktlöshet har passerat. 100.000-tals människor på flykt, 1000-tals dödade, nu med kemiska vapen.

Och vad händer i FN? Fortfarande sitter stormakterna och trycker på sin VETO rätt. Och inget händer.

Finns det egentligen något alls försvar för att behålla FN, en organisation som har tappat stinget och har inget att tillföra. FN observatörer, jo, pyttsan. Vi är alla observatörer genom den press och de sociala nätverk som på minuten kan redovisa bilder på eländet.

Ta bort FN! Alternativt ta ett ansvar. Alla duckar, även Sveriges UD.

Återigen ställer jag frågan: Kan världen acceptera denna idioti och brist på handling?
Vilka politiker i alla länder vill ta skammen i framtidens historieböcker av att inget ha gjort?

04 augusti 2012


FN -- en tandlös tiger utan klös

         Dubbelveto mot Syriensanktioner (Utdrag ur Dagens Nyheter)
  • Kofi Annan lämnar sitt uppdrag för FN och Arabförbundet att medla i Syrienkonflikten, när mandatet löper ut i augusti. Anledningen till avgången är att han inte fått tillräcklig uppbackning i FN:s säkerhetsråd. – Jag fick inte allt det stöd som saken förtjänade, sade Annan på en presskonferens i Genève på torsdagen. FN-chefen Ban Ki-Moon tillkännagav 2 augusti Annans avgång ...

  •  Ryssland och Kina lade på 19 juli in veto i FN:s säkerhetsråd mot en föreslagen resolution om Syrien. Resolutionen hotade Syrien med sanktioner. Det var tredje gången som Ryssland och Kina använde sig av vetorätten för att hindra FN:s säkerhetsråd från att sätta press på al-Assad.

Kan världen accepterade denna idioti och brist på handling?

FN organisationen verkar förbli en passiv organisation genom de veto-rätter som nuvarande eller före detta stormakter fortfarande nyttjar.  I en situation där hela världen skakas av detta bedrövliga inbördeskrig i Syrien, tar sig Kina och Ryssland friheten att stoppa möjligheter att påverka händelser i historieskrivningen. Omforma avtalen i FN!

Hur länge ska FN vara en tandlös maktfaktor utan  klös...? Hur länge ska övriga stater stå handfallna? Vilka politiker i alla länder vill ta skammen i framtidens historieböcker av att inget ha gjort?