Leta i bloggen

09 september 2012

Reporäntan. Okunskap eller ovilja, hur är det med Riksbanksdirektionen?

Reporäntan. Okunskap eller ovilja, hur är det med Riksbanksdirektionen?


Så har reporäntan tagit ett litet kliv nedåt igen, det var ju vad marknad och allmänhet förväntade sig. Och i hög grad troligt i rätt riktning, fast det borde ha varit mer -- och tidigare.

Men, vad är det som egentligen pågår i diskussionerna runt reporänta?

Den prognos som nu lämnas av Riksbanken är att räntan nu kommer att vara oförändrad (1,25%) under ett helt år, fram till hösten 2013, då en höjning kan förväntas. Om inget oförutsett inträffar, som Ingves uttrycker det.

Med oförutsett, har han då räknat in att hela EU-samarbete med Euro-krisen står och skakar. Eller har han bortsett från detta, och menar att om hela EU skiter sig, så ska reporäntan justeras. Eller är man så fastlåst i att bibehålla tidigare profetsior att man inte kan se över hela (världs)bilden igen.

Det känns onekligen inte tillfredsställande att man här går ut och talar om samma ränta och sedan en höjning, när besked från EU, Draghi och ECB, talar om att räntorna är för höga och att vi har en ohållbar situation i krisdrabbade länder. Det finns inte plats att tänka fel (en gång till).

Två ledamöter, tillika professorer i ekonomi, råder en annan väg, större sänkning. En av dessa ledamöter har dessutom uttryckt i ganska tydliga ordalag att en kompetenshöjning skulle vara positiv i Riksbanken då man "saknade goda kunskaper om makroekonomi, penningpolitik och finansiell stabilitet", och gärna fler professorer (med rätt bakgrund).
I DN 8 september, verkar det som denne ledamot tvingas ta tillbaka och släta över det han uttryckt i tidigare, många "det innebär inte..." och att det "vinklas och tolkas". Vad som kvarstår är "att det saknas en ordentlig och utförlig diskussion om argument för/emot olika beslutsalternativ" men att det är fullt möjligt att genomföra. Frågan  man kan ställa sig är "varför" gör man inte det då?

Är det ovilja eller okunskap, om hur allvarligt läget verkligen är. I båda dessa fall skulle det rådas attRiksdagsfullmäktige behöver ta en funderare på vilken kompetens som egentligen ska sitta i Riksbankens direktionen.