Leta i bloggen

02 maj 2014

Öppet brev. Nån som fattar! - Satsningar på innovation A och O för (s)-topp....!

Jan Björklund (fp) !

Är det (S) som nu tar initiativet i stället för Alliansen?
Läs inlägget nedan ur IVA Aktuellt.

Det finns gott om idéer i Sverige. Fler av dem måste bli växande företag. Därför behövs en mer aktiv näringspolitik. Det menar Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (S).
Konkurrensen på världsmarknaden blir allt tuffare. Länder i Asien satsar hårt på utbildning och de produkter som lämnar asiatiska fabriker har numera ofta högt kunskapsinnehåll.

– Det gör skola och utbildning allt mer viktiga, sa Magdalena Andersson när hon talade vid ett frukostmöte på IVA.
– Lärarna har en nyckelroll. De måste få bestämma i klassrummen. I länder där lärarjobbet har högre status är också skolresultaten bättre.

Också när det gäller den högre utbildningen vill Magdalena Andersson att fler än i dag ska få möjlighet att studera.
– Sett till andelen av befolkningen som har högskoleutbildning så ligger Sverige inte så bra till. Därför är det inte bra att regeringen vill minska antalet platser på universitet och högskolor.

Höghastighetståg, med europeisk standard, är inte heller främmande som investeringsobjekt för Socialdemokraterna. Men ska resurserna räcka till dyra infrastruktursatsningar behövs mer än de fem miljarder kronor som en återställd restaurangmoms skulle ge.
  
– Innovationer och företagande är A och O. Näringspolitiken måste bli mer aktiv. Det finns gott om idéer i Sverige, men för få blir till växande företag.
– Vi har skog, lifescience och grön teknik. Vi måste gemensamt komma fram till hur vi ska utveckla dessa tillgångar på bästa sätt.
                                                                                           Av PÄR RÖNNBERG

Läs även IVAs publikation om "Innovationplan Sverige"