Leta i bloggen

09 september 2012

SMS-låneränta eller Straffavgift på trängselskatt -- vad är ocker?

SMS-låneränta eller Straffavgift på trängselskatt -- vad är ocker?


SMS-lån.

Media har satt fingret på en sjuk punkt i finansvärlden genom sin research om SMS-lån, en företeelse som borde ha tagits hand om av myndigheter redan.

Allmänt känt faktum är, att det existerar räntesatser på 1000-tals procent för dessa SMS-lån. Trist att se, hur Finansinspektion, Konsumentverk och Åklagarmyndighet försöker slingra sig genom att peka ut den andra parten såsom ansvarig. Och Kronofogden bara "verkställer", med skygglapparna påsatta.

Är det inte märkligt, att det inte finns något som helst samarbete mellan dessa myndigheter. Man klarar sig undan genom att konstatera att det är "inte vårt bord" och "någon annan" är ansvarig.

Hur vore det att lyfta luren och klargöra vad som gäller, och hur man bör rätta till en uppenbarlig olaglig verksamhet. För det finns en ockerlag. Som visserligen inte "använts på tiotals år".
Men den är klockren, och det finns t.o.m tydiga utslag på var gränsen går (i procent). Lagtexten lyder:
”För ocker döms också den som vid kreditgivning (...) bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen."
 
Granskning har gjort av Konsumentverket, som har "varnat" flera lånebolag.
Nu ska man "utreda" vem som är ansvarig.

Det tar föör låång tid. Det räcker inte. Använd lagen. Sätt stopp.

Trängselskatteavgift

 Ett annat allmänt känt faktum är, att Staten i form av Transportstyrelsen har en metod att bedriva en annan typ av ocker.

När betalning av Stockholms trängselavgifter inte inkommit till myndigheten på dagen, utgår omedelbart en straffavgift på 500 kronor.
Ingen omständighet kan åberopas, som att betalningen fördröjdes genom bankkörningar, helgdagar, allmänt mänskligt trassel etc.
Observera: det är inte ren "motvilja" mot att betala trängselskatten (inbetalade pengar går ju till att förbättra vår kollektivtrafik i storstaden....eller?).

Inga påminnelser efter en vecka som är "normalt", inga hotbrev om inkasso. Nej, fullt ut: en direkt avgift, pronto, kommer på 1 (en) dag.

Om man nu räknar lite på vad denna 500-ring är i procent ränta (det får man ju göra) innebär.
Antag en maximal månadsavgift, dvs du har passerat tullarna varje dag hela månaden max antal gånger (60kronor), det blir en avgift på 1.200 kronor.
Ränta för 1 dag på 500 kronor för skulden 1.200 kronor är -- håll i dig nu! -- 15000 procent !
Och skulle din skuld bara vara 250 kronor (en storlek som de flesta må ha) så är räntesatsen hela 72000 procent.

Notera att man från regeringen har sagt, att man "vet" att det är så, och att denna straffavgift "borde" tas bort (= förändras) då den är orimlig.
Bra! Men eftersom det INTE är en ränta, utan en SKATT, så kommer det att ta flera år innan man kan rätta till ett uppenbart fel.

Jag påstår att detta också är en typ av OCKER.
Kan man åtala Staten?  Nåågon som vet? Kan det utredas, kan media göra en research på detta också, så det blir nåågon fart.

Det tar föör låång tid. Det räcker inte. Använd lagen. Sätt stopp.