Leta i bloggen

16 augusti 2006

Byt "Jobblös tillväxt" mot "jobbgaranti och minskat utanförskap"

SCB har presenterat sin preliminära bedömning av BNP för andra kvartalet, 5,5 procents tillväxt. Dagens siffror förändrar ändå inte bilden av svensk ekonomi.

Vi har hög tillväxt, men jobben kommer inte. I själva verket mattas den svaga sysselsättningsökningen, jämfört med de två senaste kvartalen. Enligt de siffror som presenterades idag är ökningen av antalet arbetade timmar under det andra kvartalet endast 1,2 procent, vilket är lägre än de två tidigare kvartalen, 1,4 procent sista kvartalet 2005 och 1,8 procent första kvartalet i år. Tar man hänsyn till att antalet personer i arbetsför ålder ökat är ökningen av sysselsättningen nästan obefintlig.

Sverige har just nu en gyllene chans att pressa tillbaka utanförskapet och knäcka massarbetslösheten. Med rätt företagarpolitik för att stimulera tillväxten av nya jobb och med rätt politik för att få arbetslösa att söka jobb mer aktivt kan dagens tillväxt innebära mycket positivt för Sverige. Om inte politiken läggs om kommer Sverige att möta en kommande konjunkturnedgång sämre rustat, med högre arbetslöshet, större utanförskap och mer misslyckad integration än efter någon tidigare högkonjunktur.


Högkonjunktur överallt utom på arbetsmarknaden!

Hör regeringens nya lycko-prognoser:
Högkonjunktur överallt utom på arbetsmarknaden. Det är kontentan av regeringens besked idag vid Per Nuders pressinformation i samband med regeringens överläggningar inför sitt valmanifest.
De 120 000- 150 000 nya jobb som nu sägs väntas tillkomma under året och nästa år är högst otillräckligt, och ungefär som man angav i våras. Hittills är dock den uppnådda årstakten betydligt lägre, 66 000 nya jobb. Detta i kombination med andelen som i praktiken är arbetsmarknadsåtgärder (anställningsstöd, friår etc) och den växande arbetskraften ( 20- 25 000 personer utöver s.k latent arbetssökande) gör att det inte på något sätt finns underlag att slå sig till ro med sakernas tillstånd.

EU:s statistikkontor Eurostats siffror över arbetslösheten i Europa visar att den svenska arbetslösheten fortsätter att ligga högre än genomsnittet inom EU. Siffran är 8,5 procent i Sverige och 7,8 procent inom EU enligt EU:s egen definition.
Arbetslösheten bland svenska ungdomar ligger långt över EU-genomsnittet 27,2 procent i Sverige jämfört med 17,1 procent inom EU.

Eftersom regeringen i vårpropositionen lade sin prognos för det offentliga sparandet (2,0% av BNP) väsentligt under Konjunkturinstitutets dito (2,5%), är det högst väntat att Per Nuder nu kan meddela att regeringens egen prognos kan skrivas upp till 2,5% av BNP. Dock är förstärkningen i allt väsentligt grundad på ökade skatteintäkter från kapital- och bolagsvinster, en tillfällig uppgång i den kulminerande konjunkturen.
Dagens besked från finansministern bekräftar dels att det i stort inte finns något utrymme för ofinansierade reformer men framförallt bekräftas vikten av reformer för fler i jobb i fler växande företag.
Detta är den avgörande uppgiften och kräver regeringsskifte.