Leta i bloggen

17 augusti 2006

Högkonjunktur överallt utom på arbetsmarknaden!

Hör regeringens nya lycko-prognoser:
Högkonjunktur överallt utom på arbetsmarknaden. Det är kontentan av regeringens besked idag vid Per Nuders pressinformation i samband med regeringens överläggningar inför sitt valmanifest.
De 120 000- 150 000 nya jobb som nu sägs väntas tillkomma under året och nästa år är högst otillräckligt, och ungefär som man angav i våras. Hittills är dock den uppnådda årstakten betydligt lägre, 66 000 nya jobb. Detta i kombination med andelen som i praktiken är arbetsmarknadsåtgärder (anställningsstöd, friår etc) och den växande arbetskraften ( 20- 25 000 personer utöver s.k latent arbetssökande) gör att det inte på något sätt finns underlag att slå sig till ro med sakernas tillstånd.

EU:s statistikkontor Eurostats siffror över arbetslösheten i Europa visar att den svenska arbetslösheten fortsätter att ligga högre än genomsnittet inom EU. Siffran är 8,5 procent i Sverige och 7,8 procent inom EU enligt EU:s egen definition.
Arbetslösheten bland svenska ungdomar ligger långt över EU-genomsnittet 27,2 procent i Sverige jämfört med 17,1 procent inom EU.

Eftersom regeringen i vårpropositionen lade sin prognos för det offentliga sparandet (2,0% av BNP) väsentligt under Konjunkturinstitutets dito (2,5%), är det högst väntat att Per Nuder nu kan meddela att regeringens egen prognos kan skrivas upp till 2,5% av BNP. Dock är förstärkningen i allt väsentligt grundad på ökade skatteintäkter från kapital- och bolagsvinster, en tillfällig uppgång i den kulminerande konjunkturen.
Dagens besked från finansministern bekräftar dels att det i stort inte finns något utrymme för ofinansierade reformer men framförallt bekräftas vikten av reformer för fler i jobb i fler växande företag.
Detta är den avgörande uppgiften och kräver regeringsskifte.