Leta i bloggen

19 april 2006

Ökat stöd för kärnkraft -- en valfråga?

2006-04-12

Dagens inlägg:

På alla sätt måste vi börja värna ännu mer om vår globala miljö.
Vi överutnyttjar idag våra oljeresurser, vilket kommer att ge oss enorma energiproblem fortare än vi anar. All utbyggnad av alternativa energikällor går med snigelfart. För trettio är sedan togs i Sverige ett beslut om att avskaffa en av de renaste energikällorna, dvs kärnkraften, pga av de då gällande villkor för slutförvaring och de risker man då förutsåg.
Mycket har hänt sedan dess och det är dags att se över behovet av denna energikälla igen.

Vad är det för mening med att vi idag importerar el från Finlands kärnkraftverk eller från andra länder där el framställs med direkt miljöfarliga metoder?
Vi behöver dra igång Ringhals, Barsebäcks, Forsmarks reaktorer igen. Och på sikt bygga ut dessa kärnkraftverk ytterligare.
Vi behöver titta längre än i fyraårsperioder, vi behöver ha målet för nästa 50 år i sikte.

Texten nedan belyser detta ännu mera.

--------------------------------------------------------------------------------

En majoritet av svenskarna vill fortsätta att använda kärnkraft. Var sjätte tillfrågad vill dessutom att fler reaktorer byggs.
Det framgår av årets kärnkraftsundersökning från SOM-institutet i Göteborg, som publiceras i Svenska Dagbladet.

För 20 år sedan inträffade Tjernobylkatastrofen. Förra året stängdes Barsebäck och på sikt ska kärnkraften avvecklas. Samtidigt är stödet för fortsatt kärnkraftsanvändning större än någonsin och de som vill avveckla blir allt färre.

För första gången sedan SOM-undersökningarna inleddes vill 50 procent av svenskarna använda kärnkraften på lång sikt.
Enligt undersökningen vill 33 procent av de tillfrågade fortsätta att använda de tio reaktorer som finns kvar eller att utöka deras livslängd.

I dag vill 17 procent att kärnkraften byggs ut i framtiden.

Källa: TT, mfl, 2006-04-12, Nyhetsartikel