Leta i bloggen

26 april 2014

Öppet brev till Jan Björklund om skola / utbildning och nytt fokus


Hej, läser dina inlägg med intresse om skola/utbildning.

Men saknar följande:

Jag lyssnade i veckan på Annika Steiber, en forskare inom Ledarskapsutveckling och organisation, och också har skrivit en bok om Googlemodellen bl.a. Nya sätt att utveckla företagande på, och väldigt mycket runt hela världens innovationsutmaning.

Följande beskriver hur man kan se på detta:  
"Historiskt sett och fram tills idag har företagens livslängd markant sjunkit. För att öka företagens livslängd krävs innovation och att hela tiden ligga i framkant. Vi lever i en innovationsekonomi, där det inte längre räcker att göra inkrementella förbättringar. Istället krävs radikala förändringar. ”10x” börjar bli ett centralt begrepp, nämligen att nya tjänster behöver vara tio gånger bättre än de gamla. När grunden för samhällsekonomin förändras behöver vi också ändra sättet att leda och organisera verksamheten. Vad är det då för managementprinciper som behövs i en snabbföränderlig värld? Och vad är det för utbildningsmöjligheter?”

För att vi i Sverige ska vara med i matchen behövs fokus på Innovation, ur dessa två aspekter:
·         dels ett bättre klimat för Innovatörer och Uppfinnare som med företag i framkant av teknikutvecklingen kan ta de språng som behövs, och kan bidra till storförtagens överlevnad, likaväl som groddförtagen med friska idéer.
·         dels behövs utbildningen på universitetsnivå förändras radikalt för att lyfta fram kompetenser och kreativitet.
 
Detta är ett paradigmskifte på gång  -- lika omvälvande som övergången från bondesamhälle till industri och löpande band, --- lika stort är skiftet nu från TQM, stabilitet och processer till Agilt, lättrörligt och Lean-koncept, där talanger och innovationskulturen växer fram.

Det sorgliga är, att man kan inte se någon vind som rör om politiken i Sverige eller några politiker  tar på sig rollerna att driva Innovationsbehoven inom industri och skola. Det räcker inte att fila till hörnen på det vi har, det måste till mer omvälvande grepp.

Hur ska vi kunna hävda oss i den nya innovationsekonomien om vi inte tar tag i detta på allvar? Något för Folkpartiet….?
 
Med vänlig hälsning
Lennart Sandstrom