Leta i bloggen

03 maj 2006

Nuders såpbubbla drabbar unga.

Publicerad i Sundsvalls tidning 27/4

Sveriges ekonomi ser allt ljusare ut. Men de nya jobben kommer
mycket långsamt och en hel ungdomsgeneration riskerar att stängas ute från arbetsmarknaden, skriver Karin Pilsäter och Solveig Hellquist.

Ungdomsarbetslösheten har ökat fem år i rad och är nu den högsta sedan 1990-talskrisen. Siffror från SCB visar att
-57 000 ungdomar är öppet arbetslösa och enligt AMS fanns ytterligare 30 000 ungdomar i olika åtgärdsprogram under mars.
-I Västernorrland var 1 000 ungdomar öppet arbetslösa och ytterligare 1 400 fanns i olika AMS-åtgärder under mars månad.
-Utöver det finns det i hela landet ytterligare 20 000 till 30 000 ungdomar – ingen vet riktigt hur många – som varken söker arbete eller studerar. De lever i ett slags limbo i väntan på att något ska hända.

Väntar de på att denna regering ska göra något åt ungdomars arbetsmarknad, så får de fortsätta att vänta. Den här regeringen verkar tyvärr vara mer intresserad av att dividera om hur
ungdomsarbetslösheten bäst ska räknas än av att göra något åt den.

Regeringens satsning mot ungdomsarbetslösheten i vårbudgeten stannar vid 1 000 s.k. plusjobb i kommuner för ungdomar. Plusjobb är – ännu – en Ams-åtgärd i kommuner och
landsting som inte får ersätta ordinarie arbeten. Ett plusjobb kan vara i två år, men en plusjobbare har ingen anställningstrygghet och ingen rätt till arbetslöshetsersättning när jobbet upphör. Plusjobben fördelas ut i varje län efter befolkning så 1 000 platser i hela landet blir 27 platser att dela på för de 1 000 arbetslösa ungdomarna i Västernorrland.
En droppe i havet har varit den vanligaste kommentaren.

Fast det är inte ens en droppe. Ams har haft mycket svårt att få fram plusjobben. Facken vaktar noga att inga kommuner inrättar plusjobb som ersättning för ordinarie arbeten. Det gör att
tillsättningen av platserna går väldigt långsamt. Ams har än så länge bara lyckats få fram 4 100 platser i hela landet och bara 292 plusjobb i hela Västernorrland. Av de 20 000 plusjobb regeringen lovade i höstas och de ytterligare 1 000 den lovar nu är fortfarande 17 000 obesatta.

Så i klartext:
Regeringens löfte till Sveriges drygt 100 000 arbetslösa ungdomar är att de ska få dela på 1 000 av de 17 000 plusjobb som Ams hittills misslyckats att skapa.

Att kalla det en droppe i havet är alldeles för generöst. En såpbubbla är det vad det är.

Karin Pilsäter (fp)
Ekonomisk talesman

Solveig Hellquist (fp)
Riksdagsledamot Västernorrland