Leta i bloggen

16 augusti 2006

Reformera psykvården

Det är dags att bygga bort bristerna i den svenska psykvården.
Dags att erkänna att den stora psykiatrireformen gick fel.
Dags att sätta stopp för den nedrustning av psykvården som genomförts.

Det behövs nu en ny reformperiod inom svensk psykiatri.
Det behövs ett par tusen nya vårdplatser. Både öppen- och slutenvården måste byggas ut.
Ett nytt tvångsmedel, som innebär att utskrivna som inte följer villkor i fråga om medicinering, terapi och drogfrihet snabbt kan tas in i slutenvård, bör införas. Tvångsvård är inte rätt i alla lägen, men tvungen. Många människor lider med psykiskt sjuka uteliggare som inte får den vård de behöver. Många tar avstånd från de våldsbrott som sker pga dålig vård och obefintlig övervakning av psyksjuka.